Säännöt

Yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa.

Tiirismaan Latu ry:n säännöissä

  • kuvataan yhdistyksen tarkoitus ja tarkoituksen toteuttamistoimet ja rahoittamiskeinot.
  • määritellään jäsenluokat , liittymis- ja jäsenmaksun määräytyminen ja jäsenyyden hyväksymis-, eroamis- ja erottamismenettelyt.
  • määritellään hallituksen tehtävät,  nimenkirjoitusoikeudet, kokoonpano ja toimikaudet  sekä päätösvaltaisuus
  • määritellään tilikausi
  • määritellään yhdistyksen  varsinaiset kokoukset, kokouksen kutsukäytänteet  ja kokouksissa käsiteltävät asiat sekä jäsenien oikeudet.
  • määritellään ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen
  • määritellään yhdistyksen sääntöjen muuttamisen käytänteet ja yhdistyksen purkamisen toimet

Tiirismaan Latu ry:n säännöt 2020, pdf