Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Suomen Ladun toimintasuunnitelma

Kattojärjestömme Suomen Ladun strategia vuosille 2016-2021 on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina ja toimia niin, että kaikki löytäisivät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Suomen Latu on linjannut vuoden 2021 toimintasuunnitelmaansa pääkohdat; tapahtumat, koulutukset ja kiertueet, jotka se haluaa esitellä jäsenyhdistyksilleen, jotta nämä käyttäisivät niitä apuna laatiessaan omia toimintasuunnitelmiaan. Suomen Ladun avainlajeja vuonna 2021 ovat hiihto, retkeily,polkujuoksu ja talviuinti.  Muita Suomen Ladun toimintaan liittyviä lajeja ovat pyöräily, sauvakävely ja kävely, melonta ja retkiluistelu. Suomen Ladun kehitystoiminta liittyy hyvinvointia luonnosta hankkeeseen, frisbeegolf sekä syksyllä 2021 yhteistyö Marttojen kanssa.

Valtakunnallisia tapahtumia vuonna 2021

 

 

 

 

Tiirismaan Ladun toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma on Tiirismaan Latu yhdistyksen toimintaa ohjaava dokumentti, johon on listattu toimintavuodeksi  2021  suunnitellut tavoitteet ja  järjestettävät tapahtumat ja lajit yhdistyksen  tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiirismaan Ladun vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa on huomioitu mahdollisuuksien mukaan  edellä esitetyt Suomen Ladun toimintasuunnitelman linjaukset.

Toimintalinjaukset

 • Yhdistys jatkaa perinteisten toimintamuotojen rinnalla uusien liikuntalajien ja toimintamuotojen järjestämistä jäsen- ja yleisötapahtumina.
 • Lasten ja perheiden toiminta on tärkeää ja sitä pyrimme jatkossa entisestään lisäämään ja löytämään lisää ohjaajia. Tähän toimintaan olisi varmaan enemmänkin kysyntää, jos toiminta olisi säännöllisempää ja siten perheiden paremmin ennakoitavissa.
 • Maastopyöräily ja polkujuoksu ovat saavuttaneet vankan jalansijan jäsenistön keskuudessa ja näitä jatketaan edelleen aina ohjaajatilanteen mukaan.
 • Talviuintia pyritään lisäämään yhteistyössä paikallisten avantoseurojen kanssa. Hollolan avantouimarien kanssa selvitetään liittymistä Tiirismaan Latuun. Sauvakävelyn/kävelyn sekä tavispyöräilyn osuutta lisätään osallistujahalukkuuden mukaan.
 • Yhdistys jatkaa v. 2018 alkanutta yhteistoimintaa Lahden Sydänyhdistyksen kanssa otsikolla ”Polulle sydämellä” myös v. 2021. Suunnitelmissa on järjestää yhteisiä tapahtumia liikunnan ja terveyden teemalla.
 • Ulkoiluolosuhteiden kehittäminen on osa Suomen Ladun vaikuta -teemaa.  Tiirismaan Latu on ollut mukana toteuttamassa Lahden kaupungin kanssa Maastoliikuntapolut -pilottihanketta (Salpausselkä Trails) Salpausselän ulkoilualueelle.  Panostetaan jatkossakin ulkoiluolosuhteita edistävään toimintaan ja yhteistyöhön alueen kuntien kanssa.
 • Yhdistys haluaa toimia yhteistyössä Lahden ja Hollolan kuntien ja paikallisten päättäjien kanssa tarjoten näille asiantuntemustaan retkeilyn ja ulkoilun kehittämisessä ja antamaan apua retkeily- ja ulkoilupaikkojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kuntotempaukset yleisölle

 • Tiirismaan 52. hiihto (virtuaalitapahtumana) sekä lastentapahtuma Hollolan Heinsuolla 7.2.21 (ei järjestetty koronan vuoksi)
 • Tenava-Finlandia LA 27.2.21 (ei järjestetty koronan vuoksi) Lahden Urheilukeskuksessa, yhteistyössä Finlandia-hiihdon, Sydänyhdistyksen ja seurakunnan kanssa.

Jäsenistölle suunnattu kuntotoiminta

Perheliikunta

 • Ulkona kuin lumiukko -kampanja 17.2. – 14.3.21
 • Unelmien liikuntapäivä, teemana perheliikunta 10.5.21
 • Hämärähommat -perheliikuntatapahtumia 15.10. – 30.11.21
 • Pop Up -tapahtumia lapsille ja perheille erikseen ilmoitettavina ajankohtina
 • Seikkailevat perheet

Muu jäsenistölle suunnattu toiminta

 • Talkootapahtumat Rautakankareella ja Myllykiepissä
 • Yhdistyksen kevät- ja syyskokous
 • Mehunmyyntiä Tiiristuvalla hiihtokautena
 • Teemaillat majalla tai muualla
 • Hallituksen päättämät juhlat; talkoolaisten palkitsemistapahtuma
 • Teatteri- ja konserttitapahtumia
 • Suksien huoltoa ja voiteluopastusta
 • Tapahtumia lapsille ja perheille
 • Nuku yö ulkona –tapahtuma
 • Toiminta kunnan ja paikallisten päättäjien kanssa

Koulutustoiminta

Suomen Latu järjestää monipuolista koulutusta jäsenyhdistyksilleen. Eri lajeihin koulutetaan ohjaajia, jos yhdistyksestä löytyy innokkaita ja tekemiseen sitoutuvia tekijöitä. Useamman ohjaajan vahvuudella toiminnasta saadaan varmistettua vakituisempaa ilman, että se kuormittaa liikaa samoja tekijöitä tai hallitusta. Yhdistyksemme tarvitsisi lisää ohjaajia ainakin lastentoimintaan, perheliikuntaan sekä luontohyvinvointiin. Lasten ja perheiden liikunta sekä luontohyvinvointi ovat lähivuosien painopisteitä. Hallitus toivoo, että jäsenet ottaisivat yhteyttä ja ilmottautuisivat koulutuksiin ja sitä kautta mukaan yhdistyksen aktiiviseen toimintaan.

Yhteistyö muiden yhdistyksien kanssa

 • Yhteisiä tapahtumia naapuriyhdistysten kanssa
 • Melontaa, hiihtoa ja muita retkeilytapahtumia
 • Yhteisiä tapahtumia Lahden Sydänyhdistyksen kanssa

Toiminta muiden latuyhdistysten kanssa

 • Hämeen latualueen kevätretki
 • Hämeen latualueen kesäleiri
 • Hämeen latualueen syyskokous
 • Hämeen latualueen pikkujoulut
 • Suomen Ladun kevät- ja syyskokous
 • Hämeen latualueen yhteinen syysretki

Tiedotustoiminta

Toimintasuunnitelman käytännön toteuttamiseen vaikuttaa koronapandemian vuoksi mahdollisesti tulevat rajoitukset.