Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen  määräysten mukaisesti Tiirismaan Latu on laatinut tietosuojaselosteet , jotka liittyvät rekisterinpitäjien velvoitteisiin informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä.

Osallistujarekisteri