Vakuutus

Pohjola Vakuutuksen tapaturmavakuutus Suomen Ladun toiminnassa

Suomen Latu on sopinut Pohjola Vakuutuksen kanssa tapaturmavakuutuksen eri tapahtumiin osallistuville henkilöille sekä vastuuvakuutuksen tapahtumien järjestäjänä toimiville jäsenyhdistyksille.

Tapaturmavakuutettuja ovat kaikki Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten sekä kerhojen toimintaan osallistuvat osanottajat, toimitsijat ja talkoolaiset ilman yläikärajaa. Toiminnan pitää olla yhdistyksen toimintasuunnitelmassa tai hallituksen tai jaoksen vahvistamaa virallista yhdistystoimintaa, ei jäsenen henkilökohtaista harrastustoimintaa.

Tarkempia tietoa vakuutuksesta ja toimintaohjeet vahinkotilanteessa Suomen Latu