Jokamiehenoikeudet – ja vastuut

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat haittaa aiheuttamattoman liikkumisen ja oleskelun metsässä ja luontoalueilla.

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään.

Suomen Ladun jokamiehenoikeudet -videosarja:

Jokamiehenoikeudet

Suomen Ympäristökeskuksen julkaisu Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä